17/01/2020

Ngày 15/01/2019, tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Anh đã tổ chức Lễ khởi động Dự án nghiên cứu Đồng bằng do Vương quốc Anh tài trợ. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Vương quốc Anh - ngài Gareth Ward, cán bộ, nhân viên Đại sứ, đại diện nhóm nghiên cứu từ Đại học Newcastle, Vương quốc Anh, đại diện các bộ ngành liên quan của Việt Nam, đại diện lãnh đạo các tỉnh, các sở khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số nhà nghiên cứu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước.

11/11/2019

Phạm Thanh Hoa

Ngày 15/01/2019, tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Anh đã tổ chức Lễ khởi động Dự án nghiên cứu Đồng bằng do Vương quốc Anh tài trợ. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Vương quốc Anh - ngài Gareth Ward, cán bộ, nhân viên Đại sứ, đại diện nhóm nghiên cứu từ Đại học Newcastle, Vương quốc Anh, đại diện các bộ ngành liên quan của Việt Nam, đại diện lãnh đạo các tỉnh, các sở khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số nhà nghiên cứu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước.

Phạm Thanh Hoa