Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, phục vụ phát triển và hội nhập”.

Được thành lập ngày 23 tháng 12 năm 2016 theo Quyết định số 3898/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân tỉnh Thái Bình, Sở Ngoại vụ Thái Bình là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia cùng các dịch vụ công khác trong phạm vi quyền hạn được giao. Do mới thành lập nên lực lượng cán bộ công chức của Sở còn mỏng, hiên tại mới có 12 biên chế cơ cấu tại 03 phòng:

- Phòng Hợp tác quốc tế;

- Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài;

- Văn phòng - Thanh tra.

Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ nằm trong UBND tỉnh Thái Bình tại số 76 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Mặc dù mới thành lập nhưng Sở Ngoại vụ Thái Bình đã tập trung được đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng (01 tiến sĩ, 01 thạc sĩ, 07 đại học chính quy, 01 cao đẳng). Chi bộ Sở gồm 9 đảng viên/10 người (trong đó 05 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 03 đảng viên có trình độ trung cấp chính trị). Là tập thể đoàn kết, thống nhất, luôn nỗ lực thi đua học tập, khắc phục khó khăn, trau dồi kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, phục vụ phát triển và hội nhập” theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, ngay từ khi thành lập, Sở Ngoại vụ Thái Bình đã xác định: để công tác đối ngoại của tỉnh phát triển thực chất và hiệu quả cần phải phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong đẩy mạnh triển khai các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực: chính trị - kinh tế - văn hóa - y tế - giáo dục - lao động - công tác người Việt Nam ở nước ngoài...Chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao trong công tác văn hóa đối ngoại, thông tin đối ngoại…; Bên cạnh đó, phát huy vai trò tham mưu cho tỉnh trong giao lưu hợp tác cấp địa phương với các nước nhằm góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, đồng thời mở ra nhiều lĩnh vực và phương hướng hợp tác mới như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu…v.v…

Để tranh thủ nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Sở Ngoại vụ Thái Bình chủ động phát huy vai trò là cầu nối trong các thỏa thuận quan hệ hợp tác quốc tế cấp địa phương để ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp, tổ chức của tỉnh với các đối tác, các tỉnh, thành phố nước ngoài; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo và giữ môi trường hòa bình ổn định, gắn kết địa phương với bạn bè quốc tế, đáp ứng yêu cầu 2 nhiệm vụ đối ngoại lớn trong tình hình mới mà Đảng và Nhà nước ta đề ra, đó là: “giữ vững môi trường hòa bình” để “bảo vệ vững chắc Tổ quốc”./.

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:51130
Số người trực tuyến: 47