17/01/2020

Vừa qua, ngày 12-13/12/2019, tại Hà Nội, Sở Ngoại vụ tham gia Hội nghị quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức

08/08/2019

Thực hiện chủ trương của Trường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi thăm và làm việc tại tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào), vừa qua, tỉnh Thái Bình đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, chuẩn bị cho hoạt động hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh trong những năm tiếp theo.

06/06/2019

T hực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1046/UBND-TH ngày 22/3/2019 về việc đưa cán bộ kỹ thuật chuyên ngành nông nghiệp sang học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản. Ngày 29/4/2019 cán bộ Sở Ngoại vụ cùng cán bộkỹ thuật Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Thái Bình và công ty Thái Bình Seed đã đến tỉnh Miyagi trực tiếp cùng làm việc với người nông dân Nhật Bản để học hỏi, trao đổi về kỹ thuật canh tác nông nghiệp của Nhật Bản trong thời gian 1 tháng, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5.

06/06/2019

Chiều ngày27/5/2019, tại UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tham gia buổi tiếp và làm việc với Công ty TNHH Thương mại Tấn Thành và đoàn đối tác nước ngoài của Công ty đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Thái Bình.

03/09/2019

Chiều ngày 16/5/2019, tại Nhà khách Chính phủ, Sở Ngoại vụ đã tham gia Tọa đàm “Hợp tác cấp địa phương Việt Nam - Liên bang Nga trong thời kỳ mới”.

Vừa qua, ngày 12-13/12/2019, tại Hà Nội, Sở Ngoại vụ tham gia Hội nghị quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức

Thực hiện chủ trương của Trường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi thăm và làm việc tại tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào), vừa qua, tỉnh Thái Bình đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, chuẩn bị cho hoạt động hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh trong những năm tiếp theo.

T hực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1046/UBND-TH ngày 22/3/2019 về việc đưa cán bộ kỹ thuật chuyên ngành nông nghiệp sang học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản. Ngày 29/4/2019 cán bộ Sở Ngoại vụ cùng cán bộkỹ thuật Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Thái Bình và công ty Thái Bình Seed đã đến tỉnh Miyagi trực tiếp cùng làm việc với người nông dân Nhật Bản để học hỏi, trao đổi về kỹ thuật canh tác nông nghiệp của Nhật Bản trong thời gian 1 tháng, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5.

Chiều ngày27/5/2019, tại UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tham gia buổi tiếp và làm việc với Công ty TNHH Thương mại Tấn Thành và đoàn đối tác nước ngoài của Công ty đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Thái Bình.

Chiều ngày 16/5/2019, tại Nhà khách Chính phủ, Sở Ngoại vụ đã tham gia Tọa đàm “Hợp tác cấp địa phương Việt Nam - Liên bang Nga trong thời kỳ mới”.