30/10/2017

Từ ngày 16 đến 22/8/2017, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

12/10/2017

Sáng ngày 18/8, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn đại biểu của Công ty TNHH Tokyo Gas do ông Nakamura làm Trưởng đoàn để thảo luận về khả năng hợp tác trong lĩnh vực khai thác khí mỏ.

12/10/2017

Sáng ngày 22/8 UBND tỉnh tổ chức tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty Nikken Sekkei Civil do ông Asami Hideki, Chủ tịch HĐQT Công ty làm Trưởng đoàn về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

12/10/2017

Chiều ngày 28/9, UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hàn Quốc (KIC) do ông Bae Ho Cho, Chủ tịch Công ty KIC làm Trưởng đoàn về tình hình triển khai đầu tư vào Khu công nghiệp Thụy Trường (Thái Thụy).

12/10/2017

Sáng ngày 9/10, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại ALFA Việt Nam thuộc Tập đoàn ALFA Group New Zealand về chương trình “Nông nghiệp xanh”.

Từ ngày 16 đến 22/8/2017, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

Sáng ngày 18/8, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn đại biểu của Công ty TNHH Tokyo Gas do ông Nakamura làm Trưởng đoàn để thảo luận về khả năng hợp tác trong lĩnh vực khai thác khí mỏ.

Sáng ngày 22/8 UBND tỉnh tổ chức tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty Nikken Sekkei Civil do ông Asami Hideki, Chủ tịch HĐQT Công ty làm Trưởng đoàn về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Chiều ngày 28/9, UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hàn Quốc (KIC) do ông Bae Ho Cho, Chủ tịch Công ty KIC làm Trưởng đoàn về tình hình triển khai đầu tư vào Khu công nghiệp Thụy Trường (Thái Thụy).

Sáng ngày 9/10, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại ALFA Việt Nam thuộc Tập đoàn ALFA Group New Zealand về chương trình “Nông nghiệp xanh”.