30/07/2020

Các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tại Thái Bình

30/07/2020

Theo định nghĩa của Liên hợp quốc, các NGOs là bất kỳ tổ chức quốc tế nào được lập ra không phải do một thoả thuận liên chính phủ quốc tế, nhưng NGOs đó có thể bao gồm các tổ chức có thành viên do chính phủ cử ra, với điều kiện thành viên đó không được can thiệp vào quyền tự do bày tỏ ý kiến của tổ chức đó. (1)

30/07/2020

Ngày 10/7/2020, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51) cho hơn 300 đại biểu đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Luật số 49 và Luật số 51 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

30/07/2020

Ngày 24/4, thông tin từ Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết, 78 tổ chức đại diện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức phát triển đang triển khai dự án trên khắp 63 tỉnh, thành phố cả nước đã gửi thư tới Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

27/03/2020

Liên Hiệp quốc là cơ quan đa quốc gia đưa ra khái niệm như sau: “Tổ chức phi chính phủ” là thuật ngữ dùng để chỉ một tổ chức, hiệp hội, ủy văn hóa xã hội, ủy hội từ thiện, tập đoàn phi lợi nhuận hoặc các pháp nhân khác mà theo pháp luật không thuộc khu vực Nhà nước và không hoạt động vì lợi nhuận.

Các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tại Thái Bình

Theo định nghĩa của Liên hợp quốc, các NGOs là bất kỳ tổ chức quốc tế nào được lập ra không phải do một thoả thuận liên chính phủ quốc tế, nhưng NGOs đó có thể bao gồm các tổ chức có thành viên do chính phủ cử ra, với điều kiện thành viên đó không được can thiệp vào quyền tự do bày tỏ ý kiến của tổ chức đó. (1)

Ngày 10/7/2020, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51) cho hơn 300 đại biểu đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Luật số 49 và Luật số 51 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Ngày 24/4, thông tin từ Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết, 78 tổ chức đại diện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức phát triển đang triển khai dự án trên khắp 63 tỉnh, thành phố cả nước đã gửi thư tới Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Liên Hiệp quốc là cơ quan đa quốc gia đưa ra khái niệm như sau: “Tổ chức phi chính phủ” là thuật ngữ dùng để chỉ một tổ chức, hiệp hội, ủy văn hóa xã hội, ủy hội từ thiện, tập đoàn phi lợi nhuận hoặc các pháp nhân khác mà theo pháp luật không thuộc khu vực Nhà nước và không hoạt động vì lợi nhuận.