Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc chuẩn bị tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Chuẩn bị tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Ngày thông báo:
07/09/2020
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:255634
Số người trực tuyến: 11