Báo cáo số 38/BC-SNgV ngày 13/08/2019 của Sở Ngoại vụ về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019 của Sở Ngoại vụ.

Báo cáo số 38/BC-SNgV ngày 13/08/2019 của Sở Ngoại vụ về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019 của Sở Ngoại vụ.
Ngày thông báo:
13/08/2019
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:51123
Số người trực tuyến: 40