Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Ngày 05/7/2016, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ của doanh nhân APEC. Theo đó kể từ ngày 20/8/2016 Thông tư này sẽ có hiệu lực và thay thế Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 và Điều 2 Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an.
Ngày thông báo:
05/08/2016
File đính kèm:
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:33500
Số người trực tuyến: 6