Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam

Ngày 06/7/2016, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam. Theo đó, kể từ ngày 20/8/2016 Thông tư này sẽ có hiệu lực và thay thế Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 và Điều 1 Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an.
Ngày thông báo:
15/10/2017
File đính kèm:
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:33508
Số người trực tuyến: 14