Bộ Thông tin và Truyền thông xác định 10 biện pháp tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone

Sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với Bộ Y tế về việc triển khai ứng dụng Bluezone trên phạm vi toàn quốc để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các sở, ban, ngành trực thuộc triển khai đồng loạt 10 giải pháp từ ngày 01/8/2020.
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:255655
Số người trực tuyến: 32