Công điện số 16 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Về việc tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Ngày thông báo:
27/07/2020
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:255638
Số người trực tuyến: 15