Kế hoạch số 78/KH-UBND của UBND tỉnh Thái Bình về triển khai thỏa Thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Về triển khai thỏa Thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày thông báo:
27/07/2020
File đính kèm:
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:255770
Số người trực tuyến: 147