Quyết định số 21/QĐ-SNgV ngày 19/9/2019 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, phụ trách kế toán thuộc Sở Ngoại vụ.

Quyết định số 21/QĐ-SNgV ngày 19/9/2019 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, phụ trách kế toán thuộc Sở Ngoại vụ.
Ngày thông báo:
19/09/2019
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:51098
Số người trực tuyến: 15