Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 21/3/2020, Bộ Chính trị ra Thông báo kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo của Bộ Chính trị.
Ngày thông báo:
23/03/2020
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:218792
Số người trực tuyến: 38