Thông báo về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện góp phần phòng ngừa dịch bệnh Covid-19

Văn bản số 1255/UBND-NCKSTT ngày 23/03/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện góp phần phòng ngừa dịch bệnh Covid-19
Ngày thông báo:
24/03/2020
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:218791
Số người trực tuyến: 37