Từ khóa
Mã thủ tục Tên thủ tục Lĩnh vực
BNG-270815

Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại Bộ Ngoại giao

Ngoại vụ
BNG-270816

Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước

Ngoại vụ
BNG-270820

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước

Ngoại vụ
BNG-270821

Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước

Ngoại vụ
BNG-270819

Thủ tục cấp công hàm tại các cơ quan trong nước

Ngoại vụ
G08 - NG03

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Ngoại vụ