• THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mã thủ tục: Thủ tục 1

Tên thủ tục: Thủ tục cho phép đoàn ra, đoàn vào
Lĩnh vực:
Ngoại vụ
Đơn vị:
Sở Ngoại vụ
Phí, lệ phí:
Không
Ngày có hiệu lực:
01/10/2018
Số ngày thực hiện:
3
Mức độ:
3

Nội dung:

a) Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Ngoại vụ;

- Cán bộ Sở tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ;

- Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Thái Bình theo giấy hẹn.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ hoặc qua đường bưu điện.

c) Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Đoàn ra:

+ Tờ trình đề nghị cử người đi nước ngoài ghi rõ đi nước nào, mục đích, nội dung công việc, có xác nhận của cấp uỷ quản trực tiếp; lý lịch trích ngang của người đi nước ngoài; thời gian đi và về; kinh phí chuyến đi kèm theo giấy mời hoặc giấy triệu tập (nếu có) và giấy tờ có liên quan.

Đoàn vào:

- Tờ trình đề nghị cho phép làm việc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài, trong đó ghi rõ nội dung, chương trình làm việc, số lượng thành viên của đoàn;

- Danh sách trích ngang của đoàn người nước ngoài (có phô tô hộ chiếu kèm theo);

- Thời gian, lịch trình làm việc, những địa phương, đơn vị, đối tượng đoàn tiếp xúc, kinh phí tổ chức đón tiếp;

- Thành phần làm việc phía tỉnh, các cơ quan, đơn vị tham gia đón tiếp đoàn;

- Bản sao (kèm bản dịch thuật) văn bản đề nghị làm việc của phía nước ngoài (nếu có);

- Văn bản cho ý kiến, giới thiệu đoàn về địa phương làm việc của cơ quan trung ương (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ Thái Bình

- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Công an

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định hành chính

h) Phí lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;

+ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2007 về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

+ Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Quyết định số 692-QĐ/TU ngày 01/9/2017 của Tỉnh ủy Thái Bình ban hành ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Thái Bình;

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:44950
Số người trực tuyến: 6