• THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mã thủ tục: G08 - NG03

Tên thủ tục: Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Lĩnh vực:
Ngoại vụ
Đơn vị:
Sở Ngoại vụ
Phí, lệ phí:
File đính kèm:
Ngày có hiệu lực:
20/03/2020
Số ngày thực hiện:
3
Mức độ:
3

Nội dung:

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH THÁI BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

 

 
 

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC LÃNH SỰ

1

Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan trong nước

03 ngày làm việc (không kể thời gian giải quyết của Bộ Ngoại giao và gửi bưu điện)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

- Hợp pháp hóa lãnh sự: 30.000 VNĐ/bản/lần

- Chứng nhận lãnh sự: 30.000 VNĐ/bản/lần

- Cước phí gửi hồ sơ gửi bưu điện (2 chiều đi về) qua dịch vụ chuyển phát của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (theo Hợp đồng số 29710/CPN ngày 29/7/2010 giữa Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện.

- Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự.

- Quyết định 1061/QĐ-BNG ngày 14/4/2017 của Bộ Ngoại giao về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao.

- Quyết định số 1875/QĐ-BNG ngày 28/6/2017 của Bộ Ngoại giao về việc ủy quyền tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại địa phương cho Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình.

- Công văn 1148/LS-VP ngày 18/3/2020 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

             

 

 

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:227984
Số người trực tuyến: 5