• THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mã thủ tục: Thủ tục 2

Tên thủ tục: Thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu công vụ hoặc công hàm
Lĩnh vực:
Ngoại vụ
Đơn vị:
Sở Ngoại vụ
Phí, lệ phí:
Không
File đính kèm:
Ngày có hiệu lực:
22/08/2017
Số ngày thực hiện:
4
Mức độ:
2

Nội dung:

a) Trình tự thực hiện:

- Cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Ngoại vụ;

- Cán bộ Sở tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

- Sở Ngoại vụ: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo sở phê duyệt, phân công phòng chức năng trực tiếp giải quyết;

- Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Thái Bình theo giấy hẹn.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ.

c) Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Quyết định cử đi nước ngoài (việc công);

+ Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao - hộ chiếu công vụ - công hàm xin thị thực (mẫu 01/XNC).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ Thái Bình.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Công văn đề nghị Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cấp hộ chiếu công vụ hoặc công hàm.

h) Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

+ Thông tư 02/2008/TT-BNG ban hành ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính Phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam;

+ Quyết định số 01/2008/QĐ-LS ngày 25/6/2009 ban hành mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài.

 

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:44951
Số người trực tuyến: 7