03/09/2019

Sau chuyến thăm hữu nghị tỉnh Xay Nhạ Bu Ly của Đoàn công tác tỉnh Thái Bình do Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Trưởng đoàn, buổi gặp mặt các em sinh viên là lưu học sinh của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đang theo học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã diễn ra hết sức đầm ấm, chân thành, để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi đại biểu tham dự.

23/07/2019

Khối thi đua các ngành Tổng hợp được kiện toàn gồm 10 đơn vị theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua 6 tháng hoạt động, vừa qua Khối thi đua đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho các thành viên trong Khối 6 tháng cuối năm 2019.

23/07/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 đồng thời hưởng ứng thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của tỉnh trong tháng cao điểm hành động vì trẻ em năm 2019, Sở Ngoại vụ đã tổ chức gặp mặt các cháu học sinh con cán bộ, công chức cơ quan đạt thành tích học tập tốt năm học 2018-2019.

03/06/2019

Sở Ngoại vụ Thái Bình tham gia khóa bồi dưỡng “Sự tham gia của Việt Nam trong Asean và năm Chủ tịch Asean 2020” tại tỉnh Phú Yên.

03/06/2019

Chiều ngày 21/5/2019, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Rich Universe Holding Hong Kong về xem xét tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Thái Bình. Cùng tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí là lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Sau chuyến thăm hữu nghị tỉnh Xay Nhạ Bu Ly của Đoàn công tác tỉnh Thái Bình do Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Trưởng đoàn, buổi gặp mặt các em sinh viên là lưu học sinh của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đang theo học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã diễn ra hết sức đầm ấm, chân thành, để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi đại biểu tham dự.

Khối thi đua các ngành Tổng hợp được kiện toàn gồm 10 đơn vị theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua 6 tháng hoạt động, vừa qua Khối thi đua đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho các thành viên trong Khối 6 tháng cuối năm 2019.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 đồng thời hưởng ứng thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của tỉnh trong tháng cao điểm hành động vì trẻ em năm 2019, Sở Ngoại vụ đã tổ chức gặp mặt các cháu học sinh con cán bộ, công chức cơ quan đạt thành tích học tập tốt năm học 2018-2019.

Sở Ngoại vụ Thái Bình tham gia khóa bồi dưỡng “Sự tham gia của Việt Nam trong Asean và năm Chủ tịch Asean 2020” tại tỉnh Phú Yên.

Chiều ngày 21/5/2019, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Rich Universe Holding Hong Kong về xem xét tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Thái Bình. Cùng tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí là lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.