09/10/2017

Sáng ngày 24/5/2017, Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình làm việc với Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao về nội dung: “Công tác tuyên truyền, quản lý lao động Việt Nam thuộc các dự án NGO trên địa bàn tỉnh Thái Bình”. Đồng chí Trần Huy Hải - Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì buổi làm việc.

09/10/2017

Chiều 25-7, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tiếp đoàn doanh nhân và chuyên gia Hàn Quốc đến chào xã giao, trao đổi hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

09/10/2017

Ngày 1/8, tại Hà Nội, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để thảo luận về khả năng hợp tác, kêu gọi các nhà đầu tư đến đầu tư tại các dự án khu kinh tế ven biển tỉnh Thái Bình.

09/10/2017

Sáng ngày 26/5, UBND tỉnh họp nghe Sở Ngoại vụ báo cáo dự thảo quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

15/10/2017

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 thành công là trọng tâm đối ngoại của Việt Nam, thể hiện mong muốn của Việt Nam trong việc đóng góp tích cực vào tiến trình APEC, góp phần đưa châu Á-Thái Bình Dương ngày càng phát triển, thịnh vượng

Sáng ngày 24/5/2017, Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình làm việc với Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao về nội dung: “Công tác tuyên truyền, quản lý lao động Việt Nam thuộc các dự án NGO trên địa bàn tỉnh Thái Bình”. Đồng chí Trần Huy Hải - Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì buổi làm việc.

Chiều 25-7, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tiếp đoàn doanh nhân và chuyên gia Hàn Quốc đến chào xã giao, trao đổi hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Ngày 1/8, tại Hà Nội, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để thảo luận về khả năng hợp tác, kêu gọi các nhà đầu tư đến đầu tư tại các dự án khu kinh tế ven biển tỉnh Thái Bình.

Sáng ngày 26/5, UBND tỉnh họp nghe Sở Ngoại vụ báo cáo dự thảo quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 thành công là trọng tâm đối ngoại của Việt Nam, thể hiện mong muốn của Việt Nam trong việc đóng góp tích cực vào tiến trình APEC, góp phần đưa châu Á-Thái Bình Dương ngày càng phát triển, thịnh vượng