Tham dự Hội nghị phổ biến hướng dẫn 05 về Thực hiện Quy chế 272 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

24/07/2019

Sáng ngày 12/7/2019, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Sở Ngoại vụ tham gia Hội nghị phổ biến Hướng dẫn 05 về Thực hiện Quy chế 272 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Ông Nguyễn Huy Tăng,Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và đại diện Sở Ngoại vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nguyễn Huy Tăng khẳng định, Ban Đối ngoại Trung ương ban hành Hướng dẫn 05 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ-TW, ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Kết luận số 33-KL/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII với nhiều nội dung được bổ sung, sửa đổi, nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong giai đoạn mới; bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại; thực hiện phân công trách nhiệm rõ ràng, đề cao vai trò chủ động của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến công tác đối ngoại, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động đối ngoại. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Bùi Lê Thái, đã nêu một số lưu ý đối với Hướng dẫn 05 về hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Kết luận số 33-KL/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272; trong đó có một số điểm trọng tâm là các hoạt động đối ngoại cấp tỉnh.

Sau phần trình bày của Ban Đối ngoại Trung ương và Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao là phần thảo luận, hỏi đáp. Tại đây, các đại biểu địa phương, đặc biệt là đại biểu các Sở Ngoại vụ đã đưa ra rất nhiều câu hỏi cụ thể và thực tế tại địa phương như thẩm quyền quyết định cho cán bộ đi nước ngoài, thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hay ký kết thỏa thuận quốc tế cấp tỉnh và cấp sở, ngành, địa phương. Đại diện Ban Đối ngoại Trung ương đã có những giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cụ thể đối với từng vấn đề đặt ra./.

 

Tác giả: Thanh Bình

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:234512
Số người trực tuyến: 57