Số ký hiệu: BC số 42/BC-SNgV

Trích yếu: Báo cáo dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 lĩnh vực ngoại vụ
Loại văn bản:
Báo cáo
Cơ quan ban hành:
Sở Ngoại vụ
Ngày có hiệu lực:
17/07/2020
Ngày ban hành:
17/07/2020
Người ký:
Trần Huy Hải
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:264416
Số người trực tuyến: 47